Uluslararası standartlarda çözümler İncele Rengin kimyası ile oluşan boyaların farkı İncele
Betokim Kimya
Ürün Grupları
Çevre Politikası

Çevre Politikamız

BETOKİM KİMYA olarak, faaliyetlerimizin tüm aşamalarında; atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Duyurular

Ürünlerimiz Hakkında!

Staj Başvuruları

Covid-19 Bilgilendirme